طرح دیوار Clean Tech

Clean wallیک تکنولوژی پانل دوست دار محیط زیست مدولار(modular) است که برای گستره وسیعی از بخش های داخلی و خارجی ساختمان شامل پارتیشن های داخلی، به عنوان سقف و دیوار خارجی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این پانل از باطله های سنگ گچ که با فیبر تقویت میشوند توسط یک فرآیند تزریق منحصر به فرد که در اختیار طراح است تولید می شود. Clean wall دارای ضخامت ۱۰۰ میلیمتر، عرض ۶۰۰ میلیمتر و ارتفاع، بر حسب نیاز مشتری می باشد. در این پانل با ایجاد حفرات داخلی وزن کاهش یافته است. این حفرات برای عبور تا سیسات مناسب می باشند. این پنل ها با یک سیستم ساده نصب می شوند که حتی نصاب های کم مهارت هم میتوانند این پانل ها را نصب کنند.