طراحی کپسول های ژلاتینی سازگار با محیط زیست

گیاهان برای رشد و عملکرد مناسب نیاز به آب و انواع مواد مغذی دارند. از طرفی این نکته حائز اهمیت است که میزان مواد مغذی در دسترس گیاه باید به گونه ای تنظیم شود که برای گیاه، محیط زیست، سلامتی انسان­ مناسب بوده و طبق استانداردهای جهانی و در راستای کشاورزی پایدار باشد.
در این جهت ایجاد ساز و کار یا تولید محصولی که بتواند به مقدار نیاز مواد مغذی و آب را به گیاه برساند اهمیت پیدا می­کند. ایده تولید کپسول­های ژلاتینی سازگار با محیط زیست، حاوی مواد غذایی گیاهان و آب در این راستا می­باشد.
راه حل خلاقانه پیشنهادی، ارزش های فنی راه حل
این کپسول ها در آب سرد به صورت نامحلول می باشند و قدرت جذب آب تا ده برابر وزن خود را دارند. تولید پوکه های کپسول ژلاتینی که بتواند در دماهای متفاوت خاک تجزیه شود و مواد مغذی و آب مورد نیاز گیاه را در اختیار آن قرار دهد. در بدنه ی این کپسول ها از بنتونیت برای افزایش بیشتر جذب آب استفاده خواهد شد.
۱- فناوری تولید بر اساس دماهای خاک می تواند متفاوت باشد.
۲- در این کپسول ها می توان مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را به صورت ترکیب مواد، در اختیار آن ها قرار داد.