طراحی و پیاده سازی سیستم جمع اوری ابهای سطحی

طراحی سیستم جمع اوری ابهای سطحی شامل اب باران و برف برای مصارف خانگی ، تجاری ، صنعتی و کشاورزی ، عنوان ابداعی است که به منظور کاهش قابل ملاحظه مصرف اب شهری و کمک به بحران اب موجود در کشورطراحی شده است. با توجه به این نکته که هم اکنون اب مصرفی در منازل ، مدارس ، ادارات وبخش عمده ای از اماکن تجاری کشور از اب تصفیه شده اشامیدنی که هزینه زیادی برای استصحال و انتقال ان شده میباشد ، با استفاده و گسترش این ابداع میتوان با صرف هزینه اولیه قابل قبول ، اب مصرفی این اماکن را بصورت تقریبا رایگان تامین نمود از مزایا طرح می توان به موار زیر اشاره کرد

الف – تامین اب سالم در محل مصرف
ب – احساس امنیت مصرف کننده در زمان قطعی اب شهری
ج – کاهش قابل توجه هزینه اب بهای پرداختی از طرف مصرف کننده
د – کاهش هزینه تصفیه و انتقال اب از طرف شرکت اب و فاضلاب برای مصرف کننده