طراحی و ساخت پاور آنالایزر هوشمند

، طراحی یک دستگاهی که توانایی ثبت لحظه به لحظه همه کمیات فوق¬الذکر جهت تجزیه و تحلیل ضروری می¬باشد. دستگاهی که بتواند کمیات را اندازه¬گیری کرده و سپس به کامپیوتر انتقال داده و پس از آن توانایی مدیریت لازم بر روی آن صورت پذیرد. هدف از انجام طرح، دسترسی حالت گذرا و ماندگار به همه پارامترهای مهم در بازه زمانی مختلف می-باشد. بعبارتی در شرایط بحرانی، با داشتن اطلاعات و داده¬های مورد نیاز، امکان تصمیم درست وجود خواهد داشت. از اهداف مهم این طرح، طراحی و ساخت یک دستگاه هوشمند با توانمندی اندازه¬گیری همزمان ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو و.. در شبکه قدرت سه فاز و تکفاز می¬باشد.