طراحی و ساخت سیستم برقی کنترل کننده کلاچ تراکتور

انجام وظایف شغل کشاورزی باعث ایجاد وضعیت فزیکی نامناسب در بدن افراد می¬شود. این شرایط عبارتنداز: خم شدن، زانو زدن، خزیدن ، خمیدن و پیچدن به یک طرف و کار تکراری. اختلالات اسکلتی-عضلانی جزء لاینفک این شغل بوده و تقریبا تمام کشاورزان از این اختلالات رنج می¬برند. بر پایه تحقیقات انجام شده برخلاف گسترش فزاینده فرآیندهای مکانیزه و خودکار، اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب¬های انسانی نیروی کار به شمار می¬آید. تراکتورهای زراعی جزء کلیدی مکانیزه کردن کارهای زراعی را تشکیل می¬دهند.