طراحی و ساخت سازه‌های کامپوزیتی

طراحی سازه‌های کامپوزیتی، به گونه‌ای که علاوه بر انطباق با استانداردهای مربوطه، در عین کاهش وزن قابلیت باربری بالایی در مقایسه با فلز داشته باشد؛ بر اصول علمی، تجربی و تحلیل‌های دقیق نرم‌افزاری استوار می باشد. تلفیق این دانش با تجربه تکنولوژیکی تولید سازه‌های کامپوزیتی از نقاط برجسته این تیم به شمار می‌آید.