طراحی و ساخت دستگاه های برش

طراحی و ساخت انواع دستگاه های سی ان سی برش فلز با استفاده از دستگاه های پلاسما و استفاده از ابزار دقیق و سنسورهای THE و سیستم حرکتی بر مبنای موتورهای استپ صنعتی