طراحی و ساخت دستگاه قوزه چین پنبه

هدف برداشت مکانیزه پنبه وکاهش هزینه های هنگفت برداشت این محصول است.که هم اکنون با نمونه های مشابه خارجی رقابت دارد.فناوری بکاررفته مکانیکی والکتریکی و کارکرد دستگاه بااستفاده از نیرومحرکه تراکتورهای عادی دارای بیل جلو و مولدهای الکتریکی برای تامین برق مورد نیاز در موتورهای الکتریکی بکاررفته در قسمتهای دیگر ماشین جمع اوری پنبه می باشد
برای استفاده از این دستگاه کافیست آن را بروی تراکتور در دوقسمت جلو وعقب تراکتور نصب کرده وسپس نیروی موتورها را تنظیم کرده و تراکتور را در زمین های پنبه به حرکت درآورد

توسط : skstp 22 آذر