طراحی و ساخت دستگاه سنج گازهای خروجی کارخانجات

حفاظت از محیط زیست در برابر آلاینده ها، جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی و تنظیم سوخت گاز کارخانه جات و جلوگیری از ورود خسارت به محصولات کشاورزی، از دیگر دلایل استفاده از آنالیزورها و تشخیص این گازها می باشد.
از جمله این گازها می توان به گاز اکسیژن، گاز دی اکسید کربن، گاز اسید سولفوریک، گاز مونوکسید کربن، گاز اتیلن و گاز مونوکسید نیتروژن اشاره نمود.
نشت یابی به روش غیراپتیکی از راه نزدیک انجام می شود و در حوزه صنایع و معادن و مراکز علمی تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
(سیستم به کمک سنسورهای الکتروشیمیایی کار می کند)