طراحی و ساخت دستگاه تستر آی سی رگلاتور

امروزه به خاطر افزایش استفاده از مدارات الکترونیکی در دستگاه ها و نظر به اینکه تقریبا 90% مدارات به یک برق DC ثابت متصل هستند، اما اجزای داخلی مدار و سیستم نیازمند برق با ولتاژ های مختلف برای قسمت های متفاوت می باشد، ایجاد ولتاژ های مختلف از یک ورودی ثابت به وسیله آی سی های رگلاتور امکان پذیر می باشد.
به دلیل اهمیت خروجی آی سی رگلاتور برای عملکرد دیگر اجزای مدار نیازمند بکار گیری آی سی های با کیفیت بالا در مدار هستیم.
از جایی که آی سی رگلاتور به برق ورودی مدار ارتباط دارد، نوسان برق و یا اتصالی های مدار با عث خرابی قطعه می شوند و روی عملکرد و طول عمر آی سی تاثیر گذار هستند.
آی سی رگلاتور در کامپیوتر خودرو از آی سی های مصرفی می باشد.
به علت وجود آی سی های چینی در بازار نیاز به تست آی سی ها قبل از کار گذاشتن در مدار یه شدت احساس می شود.