طراحی و ساخت جک بالابر دستی

این جک یک وسیله ای است که از ان برای بالابردن خودروهای سواری با حداکثر وزن 2.5 تن میباشد.
این جک قابلیت تا شدن دارد و فضای کمی اشغال میکند. مدل های اصلی جک یا سیلندر به 2 گروه جک دنده ای یا جک هیدرولیک تقسیم میشود .جک هیدرولیک – این جک شامل یک عدد سیلندر است که بواسطه ی فشار روغن هیدرولیکی که از طریق اتصالاتی مثل شیلنگ یا لوله به آن فشار وارد میکند ، قابلیت بلند کردن اجسام سنگین را پیدا میکند . اهرم فشار روغن به داخل سیلندر را پمپ هیدرولیک انجام میدهد . ظرفیت و کارآیی ، جک های هیدرولیک بسیار بیشتر از مدل های دنده ای و پیچی میباشد .