طراحی و ساخت ترانس ولتاژ بالا- فرکانس بالا

ترانسفورماتورها امروزه کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارند. از جمله استفاده آن¬ها را می توان در صنایع نظامی، پتروشیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه های برق دانشگاه ها و غیره و در قالب موضوعاتی مانند منابع تغذیه، شارژرها، راه¬اندازی موتورهای آسنکرون، پست های توزیع، اینورترها، آداپتورها، منابع تغذیه سوئیچینگ، سیستم¬های مخابراتی و انواع وسایل خانگی نام برد. با پیشرفت علم الکترونیک قدرت، استفاده از ترانسفورماتورهای فرکانس بالا نیز رایج شده است. در تمامی مبدل¬های الکترونیک قدرت از ترانسفورماتور ولتاژ بالا استفاده شده است. ترانسفورماتور فرکانس بالا از نظر ابعادی بسیار کوچکتر از ترانسفورماتور با فرکانس برق شهر است و جنس هستۀ آن نیز به جای آهن از فریت است. هدف این طرح، ساخت یک نمونه از این ترانسفورماتورها جهت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک و الکترونیک صنعتی دانشگاه و در آینده الکترونیک قدرت می باشد.
همچنین استفاده های فراوان این فناوری در صنایع کوچک و بزرگ مورد توجه قرار دارد.