طراحی و راه اندازی گلخانه های هوشمند هیدروپونیک

هیدروپونیک که تحت عنوان آب کشت نیز شناخته می شود، یکی از شیوه های پیشرفته گلخانه ای به شمار می رود. در گلخانه هیدروپونیک محصولات بدون حضور خاک، سم با حداقل نیاز به آب و با بهره گیری از محلول مواد غذایی پرورش داده می شود.
با راه اندازی گلخانه هیدروپونیک فرد می تواند بدون هیچ محدودیت و بدون در نظر گرفتن شهر یا آب و هوای اقلیم خود به کاشت و پرورش انواع محصولات کشاورزی بپردازد. در روش هیدروپونیک ، آلودگی خاک، مشغله ذهنی گلخانه دار نیست و نیازی به ضد عفونی نخواهد بود. چون آب به صورت چرخشی در حرکت است، در مصرف آب صرفه جویی شده و هزینه تمام شده تولید،‌ کاهش پیدا می کند. این یک فرصت خوب برای استان هایی با بحران کم آبی مثل سیستان و بلوچستان است. ریشه گیاه، در معرض هوا قرار داشته و قطعا، منفعت تولید را به همراه خواهد داشت.