طراحی نرم افزار تخمین سیلاب

هم اکنون برنامه نویسی و تست های نرم افزار با پیاده سازی بر روی پنج منطقه از ایران تکمیل و نتایج آن نیز در ژورنال های معتبر بین المللی چاپ شده است. نرم افزار نیاز به کاربرپسند شدن داشته و تحت ویندوز با قدرت مانور بالا برای کاربر لازم است نهایی و عرضه شود. لازم به ذکر است که این نرم افزار به دلیل اهمیت بالایی که از جدیدترین مدلها برای تخمین سیلاب در حوضه های فاقد آمار ثبت شده سیلاب استفاده می کند، برای تمام نقاط دنیا که آب و هوای خشک و نیمه خشک داشته باشند، قابل اجرا است.