طراحی شوکر الکتریکی پرتابی

مقابله با اراذل و اوباش توسط نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و از پا در آوردن این افراد بدون وارد آمدن صدمه به نیروهای خودی یکی از مسائل مهم در امنیت داخلی به حساب می آید. استفاده از سلاح گرم در این گونه درگیری ها که احتمال بروز خطا به شدت وجود دارد می تواند خسارت جانی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. لذا جایگزینی یک سلاح سرد قابل اعتماد به جای سلاح گرم و استفاده از آن برای از پای درآوردن مهاجمین، بسیار مهم و کاربردی می باشد. سلاح کاربردی شوکر الکتریکی پرتابی می تواند منجر به فلجی موقت فرد مهاجم شده و اندام او را از حرکت بیاندازد. این سلاح می تواند در اختیار کلیه نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی سفارتخانه ها، استانداری ها و فرمانداری ها، نیروهای امنیتی فرودگاه ها، انتظامات پالایشگاه ها و نیروگاه ها، ادارات پلیس، مناطقی که احتیاج به سیستم امنیتی قوی دارند مانند بانک ها، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و همچنین برای افراد حقیقی در صورت داشتن مجوز قانونی حمل این سلاح قرار گیرد.