طراحی ساخت و تولید استراکچر آفتابگردان

یده اصلی این استارتاپ طراحی، ساخت و تولید استراکچر آفتابگردان پنل های خورشیدی می باشد.
ایده این شرکت طراحی سیستم ردیاب خورشیدی تک محوره طراحی برای پنل های خورشیدی می باشد. این محصول تحت نام تجاری آفتابگردان1 ( برگرفته از نام و ویژگی بارز گل آفتابگردان) وارد بازار خواهد شد. این محصول با ردیابی مسیر منحنی حرکت آفتاب و دنبالگیری این منحنی از بدو طلوع تا موقع غروب، این تلفات را به 35% کاهش و راندمان را به 65% می رساند**
مشتریان عبارتند از: • نیروگاه داران
• اشخاص حقیقی
• ارگان های دولتی ، دهیاری ها
• روستائیان و عشایر