طراحی بسته بندی خلاق

با توجه به اهمیت موضوع و نیاز بازار، ایده انجام این طرح پیشنهاد گردیده و طراحی، تولید و ارائه بسته بندی به شکلی خاص و خلاقانه مد نظر می باشد.
همچنین استفاده از متریال های بازیافتی و دور ریختنی به منظور کاهش هزینه ها از ویژگی های متمایز این طرح می باشد که ضمن کمک به توسعه پایدار منجر به فرهنگ سازی در جامعه نیز می شود.