طراحی اپلیکیشن برچسب

اپلیکیشن برچسب پلتفرمی است برای دسترسی به فروشگاه های اطراف وسراسر کشور – مهمترین ویژگی های این پلتفرم عبارتند از :نمایش محصولات و خدمات فروشگاه ها ، صاحبان حرفه و مشاغل خانگی
تبلیغ محصولات و خدمات در جهت فروش بهتر وسریعتر
دسترسی کاربر به موقعیت مکانی فروشگاه ها ، صاحبان حرفه و مشاغل خانگی رو نقشه
اعلام زمان کاری هر فروشگاه به کاربر
ارائه شبکه ارتباطی (گفتگو) بین فروشنده و خریدار