طراحی ، ساخت و تولید بیمارستان های سیار

طراحی ، ساخت و تولید انواع سامانه های درمانی بیمارستانی سیار که در سریعترین زمان ممکن امکان انتقال به نقاط مورد نیاز به خدمات بیمارستانی را دارد ، این سامانه ها با توجه به سفارش مشتری و در نظر گرفتن استانداردهای بیمارستانی در اتوبوس ، کانتینر و انواع خودروهای مختلف قابل اجرا می باشد. تولید سامانه های سیار بیمارستانی بازار جدیدی بوده که شرکت های بسیاری در این حوزه مشغول به فعالیت نمی باشند ، و همچنین شرکت های معدود موجود امکان ساخت بیمارستانها برروی تمامی پلت فرم های موجود را ندارند (این شرکت امکان ساخت سامانه های بیمارستانی بر روی تمامی پلت فرم های موجود را دارا می باشد.) یکی دیگر از نکات قوت این شرکت تولید محصول باتوجه به نیاز و سفارش مشتری می باشد.(شرکت های مشابه پلت فرم خاصی را تکرار می نمایند)