ضربه‌گیرهای کامپوزیتی با دمپینگ سازه‌ای

ضربه‌گیرهای با دمپینگ سازه‌ای، در عین پیچیدگی طراحی، مکانیزمی بسیار ساده و مؤثر در عملکرد دارند. تنوع مواد کامپوزیت و تنوع بالای ترکیب این مواد، سبب می‌شود طراح بتواند بازه وسیعی از نیروها و ضربات را با این نوع از ضربه‌گیرها، میرا نماید. همچنین، اضافه نمودن قابلیت فناشوندگی و قراردادن فیوزهای سازه‌ای در این نوع از ضربه‌گیرها می‌تواند امکان ویژه‌ای به آن اضافه نماید.