ضربه‌گیرهای هوا ـ روغن

ضربه‌گیرهای هوا – روغن با دارا بودن بالاترین راندمان جذب انرژی در بین دمپرهای نیرو و ضربه، غالباً در ارابه‌های فرود هواپیما مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طراحی این جاذب‌های انرژی پیشرفته، قابلیت کنترل شتاب وارد بر مجموعه، در ضربات و نیروهای شدید وارد بر سیستم وجود دارد.