صندلی پله پیما برای مسیر منحنی

در این فناوری، یک دستگاه پله پیما که قابلیت حرکت در راه پله ها را دارد، طراحی و ساخته شده است. این دستگاه در جاهایی که اسانسور نصب نشده است میتواند یک راه کار ارزان قیمت و عملی باشد. این دستگاه دارای یک ریل منحنی شکل است که در کنار نرده های راه پله نصب میشود و دستگاه میتواند فردی که روی صندلی آن نشسته است را تا چندین طبقه بالا و پایین ببرد. یکی از ویژگیهای این سیستم جمع و جور بودن آن و فضای کمی است که از راه پله اشغال میکند. پیچیدگی این فناوری طراحی و ساخت دقیق ریلها و مکانیزم آن میباشد که باید حرکت همواری در کل مسیر داشته باشد. دستگاه طبق استاندارد iso ۹۳۸۶ طراحی و ساخته شده است.