شیشه گری علمی

آزمایشگاه¬های آموزشی، صنعتی و تحقیقاتی مدرن، فعالیت¬هایی را انجام می¬دهند که استفاده از دستگاه¬های شیشه¬ای در آنها ضروری است. بسیاری از این شیشه-آلات تا حد امکان از فروشندگان لوازم آزمایشگاهی، به عنوان بهترین و مقرون به صرفه¬ترین منابع تهیه این لوزام خریداری می¬شوند. ولی علم هرگز ایستا و ساکن نیست. روش¬های جدید و اصلاح شده¬ای دائما طرح و ارائه می¬شوند و دستگاه¬های علمی آزمایشی مربوطه می¬بایست مرتبا ساخته، اصلاح و تعمیر شوند. برای پاسخ-گویی به بخشی از این نیازها در پهنه¬ی وسیع رشته¬های علمی، نام شیشه¬گری علمی- آزمایشگاهی نیز وارد شده است. شیشه گری علمی هنر هماهنگی بین دمیدن، چرخیدن دست¬ها و رعایت دقیق اندازه¬ها می¬باشد. بنابراین ما در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی اقدام به راه اندازی کارگاه شیشه¬گری کردیم و تا کنون موفق به ارائه خدمات تعمیر و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید دانشکده¬های مختلف، مراکز تحقیقاتی در چندین ارگان دولتی و غیر دولتی گردیده¬ایم. به امید کسب موفقیت¬های روز افزون جامعه علمی کشور عزیزمان ایران، این راه را ادامه خواهیم داد.