شکلات بدون قند حاوی هسته خرما

شکلات بدن قند حاوی هسته خرما فاقد ساکارز می باشد که به همین دلیل افراد دیابتیک و دارای رژیم غذای با محدودیت در مصرف ساکارز و گلوکز می توانند از آن استفاده کنند. وجود هسته خرما علاوه بر افزایش خواص این فراورده باعث کمک به کاهش عوارض ناشی از مصرف کاکائو در افرادی می شود که شکلات به مقدا ر زیاد مصرف می کنند.