شنل نامرئی

یک برنامه سیستمی سطح هسته سیستم عامل ویندوز از خانواده rootkit ها است که توانایی پنهان سازی خود و پردازه ، فایل و کلید رجیستری هدف را دارد.
از این محصول برای نفوذ و ساخت بدافزار مانند استاکس نت و همچنین به عنوان بخش اصلی موتور برنامه های ضد ویروس استفاده میشود.
این محصول می تواند یک پردازه را از لیست پردازه های سیستم عامل به گونه ای حذف نمید که تنها خود از وجود چنین پردازه ای مطلع است ، فایل ها و کلید های ریجستری نیز به همین گونه پنهان می شوند.
این محصول پس از نفوذ به دستگاه قربانی، توانایی انجام هرگونه تغییر در بخش های سیستم عامل را بدون نیاز و اطلاع به کاربر خواهد داشت