شناور 40 متری صیدصنعتی

شناور مورد نظر یک شناورstern trawler دو عرشه با ابعادفنی زیر می باشد: طول : ۴۰-۴۵ متر ،عرض : ۱۲-۹,۵ متر ،ارتفاع مین دک: ۴.۲۰-۴.۶۰ ،ارتفاع شلتر دک : ۶.۶۰-۷.۰، ارتفاع ترال دک : ۹.۰-۹.۴۰ ،قدرت موتور : ۱۶۰۰-۲۲۰۰ اسب، سیستم رانش : شفت وپروانه به همراه کرت نازل ،ظرفیت سوخت : ۲۰۰,۰۰۰ liters (approx.) ،ظرفیت آب شیرین : (۹۰,۰۰۰ liters (approx. ،ظرفیت انبار : ۵۰۰-۸۰۰ متر مکعب ،ظرفیت تونل انجماد : ۳۶ تن در روز ،تعداد رمپ : ۱ عدد، تعداد خدمه : ۳۰-۳۵ نفر ،دوره دریا مانی : ۶۰ روز، . فرم بدنه کاملا هیدرودینامیک و بهینه می باشد و کمترین مقاومت ممکن را در آب دارا خواهد بود،به دلیل شرایط سختگیرانه پایداری این نوع شناورها مطالعات بسیاری پیرامون بهبود وضعیت پایداری و دریانوردی آنها توسط این گروه صورت گرفته است به گونه ای که با افزایش چشمگیر ارتفاع شناور و سطوح بادخور پایداری و دریانوردی آنها کاملا مطلوب است.تجهیزات عرشه و سسیتم ramp پاشنه شناور مطابق تکنولوژی روز دنیا طراحی شده است و قادر است تمامی نیازمندی های این کلاس از شناور را برآورده سازد.