شرکت فن آوران لیزر و پزشکی راد

ساخت، تولید، خرید، فروش، توزیع، خدمات پس از فروش، کنترل کیفی و مشاوره، واردات و صادرات و ارائه
آموزشهای لازم جهت نحوه استفاده و کاربری کلیه تجهیزات فوتونیکی و الکترونیکی، ساخت، تولید، خرید، فروش، توزیع، خدمات پس از
فروش، کنترل کیفی و
مشاوره، واردات و صادرات و ارائه آموزشهای لازم جهت نحوه استفاده و کاربری کلیه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و وسایل ورزشی پس
از اخذ مجوزهای لازم،
فعالیتهای خدماتی و تعمیر و نگهداری تجهییزات پزشکی، آزمایشگاهی، وسایل ورزشی، تجهیزات فوتونیکی و الکترونیکِ مشاوره و نظارت
بر کلیه طرحهای
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی،فوتونیکی و الکترونیکی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت های مرتبط،
اخذ و اعطای نمایندگی در
داخل و خارج کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، انعقاد قرارداد با
کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی در حوزه فعالیت های مرتبط