شرکت تولیدی بازرگانی مروابن

شرکت تولیدی بازرگانی مروابن در سال 1383 تاسیس گردید و اقدام به واردات تجهیزات و مواد دندانپزشکی به صورت نمایندگی از شرکت های , TOR-VM , Apixia, DENTAMERICA نمود این شرکت در سال 1385 در پارک فناوری مدرس پا به عرصه تولید گذاشت و با تکیه بر دانش ملی و نیروی جوان داخلی موفق به تولید مواد دندانپزشکی شد ، با گذشت زمان و تلاش فراوان به تعداد محصولات تولیدی شرکت اضافه شد و به خودکفایی ملی در زمینه تولید این مواد رسید . اکنون این شرکت با 25 محصول متنوع پیشتاز تولیدات مواد دندانی در کشور بوده و در این زمینه بار بسیاری را از روی دوش صادرات برداشته است .