شرکت برنا گستران دانش

سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و میز خدمت الکترونیک برنا رسانه یک سامانه دانش بنیان و تکنولوژی بومی سازی شده جایگزین مدل های سنتی اطلاع رسانی می باشد و در سازمان ها، شرکت ها ، بیمارستان ها ، فرودگاه ها، مراکز خرید و فروشگاه ها و تمامی محیط هایی که نیاز ویژه ای به اطلاع رسانی دارند، بسیار پر کاربرد بوده و هم اکنون در بیش از ۲۵۰ جایگاه دولتی و خصوصی در حال اجرا می باشد .دیجیتال ساینیج برنا رسانه نرم افزار سرور و کلاینتی بوده و مدیریت محتوای هوشمند و زمانبندی نمایشگرهای مختلف در سراسر کشور از یک نقطه را میسر می سازد.