شبیه‌ساز شارهای حرارتی مداری تست بالانس حرارتی

هدف این پروژه طراحی و ساخت سیستمی جهت شبیه‌سازی کامل شارهای حرارتی برخوردی با وجوه ماهواره و همچنین شبیه‌سازی اثرات تغییر وضعیت ماهواره و مانورهای آن در مدار بوده است. با استفاده از این سیستم می‌توان تست‌های بالانس حرارتی دائم و غیردائم را به خوبی اجرا نمود. از ویژگی‌های برجسته این سیستم انعطاف‌پذیری و قابلیت استفاده از آن در تمامی محفظه‌های خلاء داخل کشور می‌باشد.