شبیه‌سازی تحولات جمعیتی ایران

جمعیت کشور در حال حاضر در وضعیت خاص و پیچیده‌ای قرار دارد. درصد بزرگی از جمعیت را جوانان به خود اختصاص داده‌اند و کشور در پایین‌ترین نرخ وابستگی قرار دارد؛ از سوی دیگر، میزان باروری کاهش یافته و این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند منجر به معضلات اقتصادی اجتماعی عدیده شود. در این شرایط درک عمیق از شرایط موجود و چشم‌انداز آینده، لازمه اتخاذ تصمیمات مناسب است. این پژوهش سعی دارد با رویکرد پویایی سیستم، چگونگی تغییر ساختار سنی جمعیت در 30 سال آتی و علل کاهش باروری به زیر نرخ جایگزینی را بررسی نماید. به‌علاوه بازخوردهای مهم و تأثیرگذار از زیرسیستم جمعیت به سایر زیرسیستم‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان خواهد داد