شبکه اجتماعی دانشگاهی توزیع شده

یک شبکه اجتماعی اختصاصی دانشگاهی که با ترکیب فناوری بلاک‌چین و شبکه اجتماعی به دنبال چابک‌سازی و بی نیازی از سرور مرکزی در ارتباطات می‌باشد ،
برای پیاده‌سازی ایده مورد نظر در حال حاضر یک شبیه‌ساز شبکه‌های کامپیوتری طراحی و پیاده‌سازی کردم که حدود ۲۰ پروتکل اصلی اینترنت را پشتیبانی می‌کنه، نیازمندی اصلی چنین پیاده‌سازی ارائه یک الگوریتم فشرده‌سازی داده بالای ۹۰ درصد می‌باشد که بالای ۵۰% از فرایند این طراحی این الگوریتم نیز به پایان رسیده و…