شارژ کنترلر خورشیدی

شارژ کنترلر خورشیدی دیجیتال ۲٫۵ آمپر در واقع یک شارژر باتری میباشد که با استفاده از
(پنل های خورشیدی و توربین بادی) می تواند یک باتری را شارژ کند. توپولوژی استفاده شده در
این مدار از نوع (BUCK)میباشد