شارژر صتعتی هوشمند

این شاررژر جهت شارژ انواع باتری استارتر وهیبرید به صورت کاملا” هوشمند عمل مینماید