شارژر خورشیدی 1 کیلو وات

از این فناوری در سیستم های برق خورشیدی جدا از شبکه استفاده می شود.