شارژرتلفن همراه در اتبوس ها

شارژر تلفن همراه در اتبوس ها برای اولین بار توسط تیم فناوران کیمیا شرکت صحت سگال اسفراین در یک نمونه صنعتی طراحی و بر روی اتوبوسی ازمایش شده است این سیستم با فناوری بالا ساخته شده و تامین انرژی ان از نوخورشید میباشد