سی ان سی ۴ محوره دروازه ای ۳ در ۲ متر

توانایی پیکر تراشی و حک چهره به صورت سه بعدی بر روی محیط استوانه ای با استفاده ار پلت فرم طراحی و سخت افزار پیشرفته ساخته شده کاملا بومی