سیمان های استخوانی کلسیم فسفاتی

به طور کلی سیمان‌های استخوانی شامل دو جزء پودری و مایع هستند که در پیوندهای استخوانی برای فراهم ساختن حمایت استخوان، پرکردن جاهای خالی و افزایش ترمیم نقایص اسکلتی ضروری هستند و در جراحی‌های ارتوپدی، جمجمه و فک به‌کار می‌روند.
استفاده از سیمان های جراحی برای پر کردن شکاف وحفره استخوان که بر اثر سانحه، جراحی یا سرطان ایجاد شده است،بسیار گسترده و شایع است. جزء پودری در سیمان‌های کلسیم فسفاتی شامل یک یا ترکیب چند کلسیم‌فسفات (ACP،DCPD ،DCPA ،TTCP) یا سایر ترکیبات کلسیم (کربنات‌کلسیم، سولفات‌کلسیم یا ژیپس) است. جزء مایع می‌تواند غیرآلی (نظیر محلول فسفات یا سالین) یا اسیدهای آلی (نظیر اسید لاکتیک، اسید سیتریک و اسید ‌سوکسونیک) باشد. محصولات گیرش ممکن است آپاتیتی یا غیرآپاتیتی باشند که سرانجام به آپاتیت استخوانی تبدیل می‌شوند.