سیلندر هوشمند

در این سیستم سیلندر قفل توسط یک موتور الکتریکی کنترل می شود و قفل را باز و بسته می کند. تغذیه آن باتری است و از طریق تلفن همراه و ریموت و پیامک قابل کنترل است. این سیستم علاوه بر اتوماسیون سازی میتواند با دیگر محصولات واحد فناوری ترکیب شده و درب را به یک درب هوشمند و امنیتی تبدیل کند.