سیستم کشت جلبک

این دستاورد به منظور تولید ریزجلبک ها و استفاده از آنها در صنایع مختلف با هدف بومی سازی تکنولوژی تولید ریزجلبک ها در مقیاس کلان داخل ایران تعریف گردیده است. در این طرح سیستم ساخته شده از نوع استخر های روباز می باشد که شامل استخر که خود دارای ۲ کانال به طول و عرض ۵۱۹ و ۱۴۵ سانتی متر و ارتفاع ۵۹ سانتی مترمی باشد. چرخ مایع در سیستم توسط پارو که در کانال یک قرار دارد انجام می شود. در این سیستم از موتور الکتریکی 0/33 کیلووات با قابلیت تنظیم دور در دقیقه بهمراه سیستم کنترل pH ، دما و غلظت استفاده شده است. از جمله مهم ترین خصوصیات ویژه این محصول کمترین میزان مصرف آب (باتوجه به وضعیت کنونی کشور ایران از نظر کمبود آب) در مقایسه با دیگر سیستم های کشت جلبک و میزان تولید زیست توده جلبکی که در مقایسه با آنها برابری میکند (به ازای هر یک لیتر، یک گرم زیست توده برداشت خواهد شد). ضمن اینکه باعث جلوگیری از خروج سالیانه میلیون ها دلار ارز از ایران میگردد، بلکه با مدیریت و حمایت صحیح دولت از این طرح، با صادرات این محصولات به کشورهای همسایه میتواند باعث ارز آوری بالایی برای کشور عزیزمان شود.