سیستم کامل پیل سوختی متانولی

سیستم کامل پیل سوختی متانولی با توان اسمی 500 وات و توان کل 1050 وات برای اولین بار در کشور ساخته و مورد تست قرار گرفت.