سیستم پیشگرم خط اسیدسولفوریک

در تولید اسید سولفوریک به روش مذکور جهت راه اندازی کوره از دو عدد مشعل گازوئیل سوز استفاده می گردد که هوای مورد نیاز احتراق خود را از محیط اطراف تامین می کنند. با توجه به آب و هوای ایران و وجود رطوبت نسبتا بالای هوا در اکثر نقاط به خصوص در فصول سرد سال وجود رطوبت در محصولات احتراق امری طبیعی می باشد. گازهای احتراق کوره به عنوان مواد اولیه فرآیند تولید اسید سولفوریک مورد استفاده قرار می گیرد و این مواد بایستی فاقد هرگونه رطوبت باشد. در زیر خلاصه مشکلات حاصل از رطوبت آورده می شود:
۱) آسیب رسانی به کاتالیست های پنتنا اکسید وانادیوم
۲) ایجاد خوردگی و کاهش عمر خطوط پایپینگ
۳) ایجاد خوردگی و کاهش عمر مبدل های حرارتی
۴) افزایش میزان SO۳ خروجی از اگزوز خط تولید و ایجاد مشکلات زیست محیطی
علاوه بر موضوع رطوبت وجود ناخالصی های باقی مانده از محصولات احتراق سبب تغییر رنگ اسید سولفوریک تولید اول و نهایی می گردد و سبب کاهش قیمت فروش محصول می شود.
بنابراین هدف اصلی حذف رطوبت و ناخالصی های حاصل از احتراق مشعل های سوخت فسیلی در داخل کوره می باشد