سیستم هوشمند وکیل یار (قانون پرداز)

نظر به مطالعات انجام شده در سامانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مربوط به جسنچوی قوانین و مقررات، در حال حاضر معیار یافتن هر یک از تصویب نامه ها از یک روش سنتی مبتنی بر کلید واژه ها از قبیل مرجع تصویب یا تاریخ و شماره ابلاغیه می باشد. این نوع روش جستجو قابلیت تحلیل محتوایی و معنایی قوانین مصوب و نیز یافتن روابط موجود بین آیین نامه ها و اطلاعات موجود در بیش از 30 مرجع مختلف شامل مصوبات قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی و غیره را ندارد. عدم امکان رده بندی موضوعی یا محتوایی در سیستم های رایج برای در دسترس قرار دادن اطلاعات دقیق و خلاصه شده به ذی نفعان را می توان به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف بر شمرد .
در طرح وکیل یار (قانون پرداز) یک مدل معنایی هوشمند برای طبقه بندی مصوبات و قوانین و آیین نامه ها با موضوعات مختلف با استفاده از روش¬ها و تکنیک¬های هوش مصنوعی با هدف عملیاتی نمودن آن در زبان فارسی معرفی می¬شود.