سیستم هوشمند دانه بندی گندله

این سیستم قادر به پایش گندله های تولید شده و تعیین سایز و ابعاد آنها در دیسکهای دوار فولادسازی به کمک سیستم های هوشمند و بینائی ماشین بوده و از طریق کنترل سرعت چرخش دیسکها می تواند سایز و ابعاد گندله های تولیدی را در محدوده استاندارد و مطلوب قرار دهد.