سیستم هواساز و کنترل پارامترهای کشت سلول

این سیستم جهت فراهم نمودن هوای پاک با امکان کنترل پارامترهای کشت سلول (دما،رطوبت،CO2/O2)تولید شده است.ویژگیها:
تامین وتنظیم هوا ی استریل، O2/CO2 ، رطوبت و دما ی یکنواخت
ثبت و ذخیره کلیه متغییرهای دستگاه در هرلحظه (Data Logging)
دارای درگاه  USB برای انتقال اطلاعات ثبت شده
قابلیت اعلام هشدار و ارسال پیامک بروز خطا