سیستم نوین ارتباط بین خودرویی هوشمند

ارتباطات بین خودرویی از یک شبکه بیسیم تشکیل شده است که در آن خودروها به مبادله اطلاعات با یکدیگر درباره وضعیت جاری خود می پردازند. این داده ها می توانند شامل سرعت، مکان، جهت حرکت، ترمز گیری و از دست دادن پایداری باشند. دریافت سیگنال از خودروهای دیگر ، هشدار نسبت به تصادفات احتمالی ، حفظ خودکار سرعت و فاصله بین خودروها ، ترمز و توقف خودکار در مواقع اضطراری ، افزایش و کاهش خودکار سرعت ، مانع از تغییر لاین و سبقت در مسیرهای غیرمجاز و خظرناک ، ارتباط سیگنالی و وایرلس با تابلو و علائم رانندگی جاده ها و چراغ های رانندگی