سیستم قابل حمل آنالیز اندازه گیری ومانیتورینگ گازی

آنالیزور گازی کاربردهای گسترده ای در صنایع نفت و گاز، نظامی و معادن، دریایی و فراساحلی دارند. آشکارسازهای گاز با هدف نظارت مداوم بر پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی گازها ساخته می‌شوند تا در کمترین زمان ممکن و در لحظات اولیه نشت گاز خطرناک، هشدار اتوماتیک و در سطحی پیشرفته‌تر کنترل تجهیزات ایمنی و حفاظتی را برعهده گیرندواز بروزحوادث ناگوارجلوگیرینمایند. حسگرچهارگازی از نوع گازهای مختلف به صورت همزمان امکان اندازهگیری میزان گاز براساس ppm و درصد غلظت برای هرحسگر به صورت مستقل راداردهمچنین امکان نصب به صورت ثابت رسم نمودارهای آنالیز گاز استفاده در سیستم‌های ایستگاهی جهت مانیتور گاز اعلام خطر به صورت بصریشنیداری ولامسه وضعیت های آلایندگی گاز در محدوده ،نمایش لحظه‌ای توان مصرفی و باقیمانده باتری سیستم با استفاده ازمیکروکنترلر محاسبات لازم جهت اندازهگیری بخارات گازی را با تکنیک‌های کنترلی به صورت لحظه‌ای انجام میدهد. چالش طراحی و ساخت سیستم، عملکرد ایمن در محیط خطرناک است.اطلاعات خروجی سنسور توسط بورد اصلی باپردازشگر میکروکنترلر تحلیل و در نهایت نمایش داده می شود.