سیستم روشنایی هوشمند LED قابل برنامه ریزی

اینترنت اشیا مفهوم جدیدی در دنیای فناوری است که به کمک آن می توان اشیا و حتی جانداران را به کمک شبکه هایی مانند اینترنت و اینترانت کنترل نمود. استفاده از چنین شبکه هایی این امکان را فراهم می نماید تا افراد از هر نقطه از جهان بتوانند وسایل مورد نیاز خود را کنترل نمایند. با توجه به اینکه یکی از بخش های قابل توجه از نظر میزان دریافت و مصرف انرژی مخصوصا در ساعات پیک بار، بخش روشنایی می باشد، در این اختراع مشخصات فنی و قسمت های مختلف سیستم روشنایی هوشمند با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیا به همراه مدار کنترل کننده ماژول LED که در شرکت مهندسی دانش بنیان کاوش الکترونیک ماد طراحی و ساخته شده تشریح گردیده است.