سیستم خودرو هوشمند

این سیستم قابلیت نصب بر روی همه خودرو ها را داراست و در صورت تصادف ، خودکار با اورژانس تماس میگیرد و مستقیم با راننده تماس صوتی برقرار میشود و جویای حال او میشوند و اگر بیهوش بود و نتوانست صحبت کند نیرو های خود را اعذام میکند در این سیستم یک کلید هم تعبیه شده که به داخل خودرو میرود و در صورت سرقت و باج گیری از راننده میتواند ان دکمه را فشار دهد و با پلیس تماس بگیرد