سیستم حفاظت مرزی BPS

سیستمی مبتنی برIoT که امکان حفاظت از مرزها را از راه دور با کاهش هزینه ها و بهره وری بالا انجام می دهد.